Η παραγωγική διαδικασία

 • Κοπτικη ΜΗΧΑΝΗ
 • Γυάλισμα Edgework
 • Διάνοιξη οπών
 • Μετριασμός
 • Γραμμή IGU
 • Χώρος προσωρινής αποθήκευσης
 • Γραμμή εξώθησης PVC
 • Περιοχή Υλικού
 • Περιοχή στοίβαξης
 • Περιοχή στοίβαξης
 • Χώρος συσκευασίας
 • Περιοχή Despach